Etični kodeks IABC

International Association of Business Communicators (IABC), ki združuje več kot 15.000 komunikatorjev v 80 državah, etičnost v komuniciranju jemlje resno, saj komuniciranje prinaša tudi družbeno odgovornost. Za poslovne komunikatorje so zato pripravili etični kodeks, ki je osnovan na treh medsebojno povezanih načelih profesionalnega komuniciranja, ki veljajo po vsem svetu in so bistvenega pomena: profesionalno komuniciranje je legalno, etično in z mero dobrega okusa, kar zahteva tudi občutljivost za kulturne norme.

Ob upoštevanju teh načel se člani IABC:

  • udejstvujejo v komuniciranju, ki ni samo legalno, temveč tudi etično in občutljivo za kulturne vrednote in prepričanja, 
  • udejstvujejo v resničnem, točnem in poštenem komuniciranju, ki spodbuja spoštovanje in medsebojno razumevanje, 
  • držijo členov IABC etičnega kodeksa.

Novi in obstoječi člani ob včlanitvi ali podaljšanju članstva podpišejo izjavo, da so prebrali in razumejo IABC-jev etični kodeks profesionalnih komunikatorjev, ki ima naslednje člene:

1. Profesionalni komunikatorji podpirajo kredibilnost in dostojanstvo poklica z izvajanjem poštenega, iskrenega in pravočasnega komuniciranja in s spodbujanjem prostega toka ključnih informacij v skladu z javnim interesom.

2. Profesionalni komunikatorji širijo točne informacije in hitro popravijo kakršnekoli napačne informacije za katere bi lahko bili odgovorni.

3. Profesionalni komunikatorji razumejo in podpirajo principe svobodnega govora, svobodo združevanja in dostopa do prostega trga idej in ustrezno delujejo.

4. Profesionalni komunikatorji so občutljivi za kulturne vrednote in prepričanja in se udejstvujejo v poštenih in uravnoteženih komunikacijskih aktivnostih, ki podpirajo in spodbujajo medsebojno razumevanje. 

5. Profesionalni komunikatorji zavrnejo sodelovanje pri aktivnostih, za katere menijo, da so neetične.

6. Profesionalni komunikatorji spoštujejo zakone in javne politike, ki urejajo njihove profesionalne aktivnosti in so občutljivi za duh vseh zakonov in predpisov ter v primeru, da bi bil katerikoli iz kakršnegakoli razloga kršen, takoj ukrepajo za odpravo stanja.

7. Profesionalni komunikatorji dajo priznanje za unikatno izražanje, izposojeno pri drugih, in identificirajo vire in namene vseh javno objavljenih informacij.

8. Profesionalni komunikatorji ščitijo zaupne informacije in obenem upoštevajo zakonske zahteve za razkritje informacij, ki vplivajo na dobro počutje drugih.

9. Profesionalni komunikatorji ne uporabljajo zaupnih informacij, pridobljenih kot rezultat profesionalnih aktivnosti za osebno korist in ne predstavljajo konfliktnih ali konkurenčnih interesov brez pisne privolitve vpletenih.

10. Profesionalni komunikatorji ne sprejemajo nerazkritih daril ali plačil za profesionalne storitve od kogarkoli razen naročnika ali delodajalca.

11. Profesionalni komunikatorji ne zagotavljajo rezultatov, ki so izven njihove moči, da jih izpolnijo.

12. Profesionalni komunikatorji so pošteni ne le do drugih, temveč najpomembneje do sebe kot posameznikov, saj iščejo resnico in govorijo to resnico najprej sebi.

IABC spodbuja in omogoča, da organizacije, podjetja ali posamezniki delno ali v celoti vključijo IABC-jev etični kodeks v svojega (z navedbo vira v publikacijah).

Za vprašanja ali komentarje o IABC-jevem etičnem kodeksu je na voljo IABC-jev odbor za etiko, ki ga sestavljajo vsaj trije akreditirani člani IABC in ki pomaga pri aktivnostih etičnega razvoja stroke ter ponuja nasvete in pomoč individualnim komunikatorjem glede posameznih etičnih dilem.

Spremljajte IABC Slovenia

Facebook Twitter RSS novice