13.02.13

IABC Slovenija spodbuja prijave za mednarodno komunikacijsko nagrado Gold Quill

IABC Slovenija je na brezplačni izobraževalni delavnici gostil preko 20 gostov, ki so jim pretekli dobitniki nagrade Zlato pero (Gold Quill Award) predstavili svoje izkušnje ter dali napotke za njihovo zmagovito prijavo ta to prestižno mednarodno komunikacijsko nagrado. Za omenjeno mednarodno nagrado s področja komuniciranja, se lahko potegujejo praktično vsi komunikatorji. Prijavo za nagrado Zlato pero 2013, ki od letos poteka preko spleta, je potrebno oddati najkasneje do 5. marca 2013.

Uprava IABC Slovenija, ki je svoj mandat nastopila z zaključkom preteklega leta, je v prostorih Zavarovalnice Triglav organizirala tradicionalno brezplačno izobraževalno delavnico, na kateri so predstavili letno mednarodno komunikacijsko nagrado Zlato pero, ki je najvišje strokovno mednarodno priznanje znotraj poslovnega in organizacijskega komuniciranja s štiridesetletno tradicijo. Nagrada ni namenjena le prepoznavanju odličnosti na področju odnosov z javnostmi, temveč zajema komunikacije in komuniciranje v celoti.

Na delavnici so prejemniki mednarodnih nagrad Zlato Pero in EMErald Award predstavili svoje primere ter zanimive izkušnje iz njihovih prijav, nato pa sta Nada Serajnik Sraka, ABC; Vita Kernel, ABC in članica izvršnega odbora IABC gostom predali nekaj uporabnih nasvetov kako se soočiti s prijavo ter tudi kako iz uspešno izvedenega projekta narediti zmagovito prijavo za Gold Quill.  

Vsi prejemniki nagrad so poudarili, da si želijo čim večjega števila prijav slovenskih komunikacijskih primerov. Kot je ob tem poudarila Nada Serajnik Sraka, »prijava na Gold Quill zagotovo prispeva k profesionalni rasti in gradi samozavest komunikatorja in organizacije, prispeva k profesionalnosti komunikacijske funkcije in stroke ter ponuja dober zgled in spodbudo ostalim komunikatorjem pri nas«.

Vita Kernel je poleg svojih izkušenj predstavila potek žiriranja ter ob tem je poudarila, da je »Slovenija na področju prejetih Gold Quill nagrad najverjetneje ena najuspešnejših evropskih držav, v letu 2012 so primeri iz Slovenije prejeli 9 nagrad na regionalnem nivoju EMErald Award ter 6 Zlatih peres na svetovnem nivoju«.

Barbka Pečar, predsednica uprave IABC Slovenija je ob zaključku prijetnega druženja udeležence delavnice pozvala k prijavi čim večjega števila komunikacijskih projektov ter dodala, da je »v času težje dostopnih finančnih virov za komunikacijske projekte tovrstno tekmovanje, ki v svojem jedru poudarja predvsem pomen učinkovitosti komunikacijske prakse ter s tem povezanih finančnih vlaganj v komuniciranje, še posebej pomembno«.

Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev IABC (International Association of Business Communicators), ustanovljeno leta 1970, danes združuje in izobražuje skoraj 16.000 komunikatorjev v več kot 80-tih državah po vsem svetu. Slovenska sekcija mednarodnega združenja,  IABC Slovenija,  je bila ustanovljena leta 1993. Ključni cilj IABC Slovenija je, da v Sloveniji vzpostavi mrežo odličnih poslovnih komunikatorjev, ki bo povezana v svetovno mrežo IABC in bo skladno z IABC standardi zagotavljala ter vzdrževala najvišje standarde kakovosti in inovativnosti v komuniciranju.

Barbka Pečar (predsednica uprave IABC Slovenija) med uvodnim nagovorom.

Urša Manček (Zavarovalnica Triglav) med predstavitvijo kampanje Očistimo gore.

Barbara Modic (Pristop) je predstavila kampanjo osvežitve blagovne znamke Zelena dolina.

Igor Meden (Medis) je predstavil projekt Idejnice, s katero zbirajo ideje zaposlenih.

Milana Simonič med predstavitvijo projekta Nešteto razlogov za življenje.

Tine Lugarič (Pristop) predstavlja kampanjo Sveta vladar.

Žiga Fišer (Petrol), Nada Serajnik Sraka, ABC, Vita Kernel, ABC, članica mednarodnega izvršnega odbora IABC (Studio Kernel) med predstavitvijo prijave za Zlato pero.


Spremljajte IABC Slovenia

Facebook Twitter RSS novice