08.01.13

Slovenski IABC z novo upravo

Ljubljana, 8. januar 2013 – Upravo slovenskega dela Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC Slovenia) sestavlja šest članov. Program za leto 2013 obeta brezplačne delavnice in dogodke namenjene širši javnosti.

Vodstvo IABC Slovenija po novem sestavljajo predsednica in članica uprave za finance in strokovni razvoj Barbka Pečar ter člani Andrej Krajner, podpredsednik in član uprave za komuniciranje, Žiga Fišer, član uprave za komuniciranje, Vita Kernel, članica uprave za strokovni razvoj, Jasna Suhadolc, članica uprave za razvoj članstva in Alenka Jakomin, članica uprave za razvoj članstva

Vodstvo IABC Slovenija bo tako nadaljevalo poslanstvo IABC in prizadevanja za dvig strokovnosti in inovativnosti v komuniciranju. Izpostavljalo bo mednarodno noto v IABC, partnersko povezovanje s strokovnimi združenji in organizacijami kot so Bledcom in PRSS, spodbujalo povezovanje med člani in izmenjavo dobrih komunikacijskih praks s člani po celem svetu. Podpiralo in spodbujalo bo prijave slovenskih komunikatorjev za nagrade Zlato pero (Gold Quill) in Excel Award in pri tem nudilo strokovno pomoč ter spodbujalo udeležbo članov na mednarodnih konferencah Eurocomm, World Conference in ELI.  Uprava bo v prihajajočem letu organizirala delavnice in dogodke tako za člane, kot tudi vso ostalo javnost z različnimi tematikami komuniciranja.

Prva delavnica bo predvidoma v začetku februarja 2013, kjer bodo na primerih pokazali, kako se pravilno pripravi prijava komunikacijskega projekta na natečaj za nagrado Zlato pero (Gold Quill Award), ki ga vsakoletno podeljuje mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev IABC in velja za najbolj prestižno mednarodno nagrado s področja komuniciranja.

Letna mednarodna nagrada Zlato pero je najvišje strokovno mednarodno priznanje znotraj poslovnega in organizacijskega komuniciranja s štiridesetletno tradicijo. Nagrada ni namenjena le prepoznavanju odličnosti na področju odnosov z javnostmi, temveč zajema celovito polje v komunikacijah organizacijskega sveta. Na tekmovanje, ki velja za eno najboljših komunikacijskih tekmovanj v svetovnem merilu, se vsako leto prijavi preko 1.000 komunikacijskih projektov, iz več kot 30 držav. IABC je z letošnjim letom spremenil način prijavljanja ter podaljšal rok prijave (5. Marec 2013) ter uredil spletni obrazec za oddajo prijave (https://gq.iabc.com/info/)


Spremljajte IABC Slovenia

Facebook Twitter RSS novice