Zgodovina

Predsedniki v sekciji IABC Slovenija

1993/1994 Brane Gruban

1994/1995 Savo Dinjaški

1995/1996 Aleš Razpet

1996/1997 Pedja Ašanin Gole

1997/1998 Nada Serajnik Sraka

1998/1999 Simona Rodež

1999/2000 Lela B. Njatin

2000/2001 Toni Balažič

1999/2000 Lela B. Njatin

2006/2007 dr. Dejan Verčič

2007/2008 Vita Kernel

2008/2009 Jasna Suhadolc

2009/2010 Jasna Suhadolc

2010/2011 Tamara Valenčič

2011/2012 Barbka Pečar

2012/2013 Barbka Pečar

Članstvo v organih mednarodnih organizacij

Brane Gruban, ABC: od leta 2000 eden izmed petih direktorjev, članov vodstva IABC, član žirije Blue Ribbon Panel za mednarodne nagrade Gold Quill 2000 in 2001, član mednarodne žirije Excel Award 1998

dr. Dejan Verčič: predsednik Raziskovalnega komiteja Raziskovalnega sklada Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC

Mag. Natalija Postružnik: članica vodstva IABC EME 2006/2007, članica žirije Excel Award IABC EME 2006

Mag. Nada Serajnik Sraka: članica žirije Blue Ribbon Panel za mednarodne nagrade Gold Quill 2007, ocenjevalka v akreditacijskem postopku ABC

Vita Kernel: članica mednarodne Uprave IABC od leta 2012-, članica žirije Blue Ribbon Panel za nagrade Gold Quill 2006, 2007, 2013, članica regionalne žirije Emerald Award 2012, članica žirije Excel Award IABC EME 2007

 

Nagrade

IABC podeljuje več mednarodnih nagrad. Za slovensko sekcijo pa je še posebej pomembno ocenjevanje kakovosti komunikacijskih primerov »zlato pero« oziroma Gold Quill Award, kjer slovenski člani dosegamo izstopajoče dosežke že vse od leta 1993 in sodimo medn najuspešnejše v Evropi.  

Arhiv nagrad Gold Quill Award:

2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |1996 | 1995 | 1994 | 1993

V letih 2001-2013 smo prejeli 40 nagrad »Zlato pero« (Award of Excellence in Award of Merrit) na svetovni ravni, po letu 2011, ko so bila ponovno obujena regionalna priznanja, pa tudi 17 evropskih priznanj.

V obdobju po ustanovitvi, v prvem obdobju delovanja, to je od leta 1993-2000, pa smo osvojili 44 »zlatih peres« in 31 priznanj na evropski ravni.

Nagrada sekcijam IABC (Chapter Management Awards)

IABC preverja delo sekcij in uspešne nagradi s priznanji »Chapter Management Awards« z nagradami Excellence in Merit. Sekcije deli po velikosti glede na število članov v tri kategorije: velike, srednje in male sekcije. Nagrade podeljuje za delo na šestih področjih: za vodenje sekcije, za delo s člani, za finančno poslovanje, za komuniciranje, za odnose z okoljem in družbeno koristno delo in za profesionalni razvoj. Sekcija IABC Slovenija je doslej prejela skupaj 9 nagrad in v letu 1998 dobila naziv najboljša mala sekcija.

Arhiv nagrad Chapter Management Award:

1999 | 1998 | 1997

 

Excel Award

Nagrado za komunikacijsko odličnost podeljuje IABC menedžerjem, ki so s svojim voditeljstvom na področju komuniciranja pomembno prispevali k uspehu svojih organizacij.

Prejemnik častnega priznanja Excel Award, ki ga podeljuje IABC EME za območje Evrope in Srednjega vzhoda, je za leto 2007 Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja.

 

Nagrada IABC EMEA Leader of the Year

IABC-jevo regijsko nagrado za leto 2009 je za dosežke pri vodenju sekcije in razvoj dobre komunikacijske prakse v regiji prejela Vita Kernel.

 

Spremljajte IABC Slovenia

Facebook Twitter RSS novice